• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

OMT

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta. Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot.

OMT koulutus pohjautuu fysioterapeutin tai lääkärin tutkintoon ja kesti Suomessa aiemmin 3,5 vuotta (140 opintoviikkoa) ja nykymuotoisena 150 (op)/3 vuotta. Koulutuksessa syvennetään käytännön osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Lue lisää..