• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

Terapeutinen harjoittelu

Terapeuttisen harjoittelun tavoitteina on poistaa ja lievittää sekä ehkäistä toimintahäiriöistä ja kuormituksista johtuvia kudosärsykkeitä, virheasentoja sekä toiminnallisia liike- ja asentokontrollihäiriöitä. Harjoitteet kohdistetaan oireiden syntymekanismeihin. Terapeuttinen harjoittelu lisää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja motorisia taitoja kuten kävelyä ja tasapainon hallintaa. Harjoittelun avulla lievitämme kipua ja lisäämme kehon hallintaa ja itsetuntemusta. Harjoitusohjelma suunnitellaan kotona toteutettavaksi ja liitettäväksi osaksi arkipäiväivän toimia. Tavoitteena on oppia turvallinen harjoittelutapa, joka tukee kivutonta selviytymistä jokapäiväisistä toiminnallisista haasteista.

Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluvat ohjaus, seuranta, kontrolli ja asteittain siirtyminen yhä toiminnallisempaan ja aktiivisempaan harjoitteluun. Asteittaisessa oppimisprosessissa asiakas hahmottaa oman kehonsa eri asennoissa ja kuinka sitä tulisi käyttää eri liikkeissä. Porrastetulla yksilöllisellä harjoittelulla liikekontrolliharjoittelu kohdistetaan niihin liikkeisiin, joita asiakas eniten pelkää, välttää tai jotka provosoivat oireita. Fysioterapeutti avustaa asiakasta voittamaan fyysisiä ja psyykkisiä esteitä, palaamaan hänelle merkityksellisiin toimintoihin ja saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteita. Asiakas saa yksilölliset ohjeet videoleikkeineen sähköpostiin tai paperisena tulosteena. Harjoitteissa hyödynnetään kehon omaa vastusta ja niitä tehostetaan käyttämällä erilaisia välineitä kuten palloja, painoja, kuminauhoja ja keppejä.