• Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa
 • Yksilöllistä fysioterapiaa

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvän suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa kotona, koulussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa. 

 • - henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • - henkilöllä on huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa arjessa
 • - suoriutumis- ja osallistumisrajoite liittyy sairauteen tai vammaan, ja siitä aiheutuu vähintään      vuoden kestävä kuntoutustarve
 • - kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
 • - kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia vaan myös suoriutumista ja    osallistumista mahdollistavia
 • - kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Mäntän Fysikaalinen Hoitolaitos on toiminut jo vuosia KELAn yhteistyökumppanina vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa. 

Katso tästä tarkemmin vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit.

Katso tästä, kuinka voit hakea KELAn järjestämää vaikeavammaisten kuntoutusta.