• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

Hyvänlaatuinen asentohuimaus


Fysioterapia hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainoelinten kaarikäytävien kalkkikivisoran eli otokonioiden sakkautumisesta. Osa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuu vuosikausia jatkuneesta jännitystilasta, johon keho joutuu yrittäessään säilyttää tasapainon. Kehossa on silloin paljon mekanismeja, jotka kompensoivat otokonioiden aiheuttamaa huimausta. Tasapainoelimen kaarikäytävät ohjaavat silmän liikettä lähettämällä signaaleja silmää ohjaaville lihaksille. Esimerkiksi lukiessa rivit hyppivät ja sanojen välit jäävät epäselviksi.Asentohuimauskohtauksille taipumuksen on todettu olevan perinnöllinen. Matkapahoinvointi, korkean ja ahtaan paikan kammo sekä torikammo, lentopelko ja jopa paniikkihäiriö voivat olla merkkejä asentohuimauksesta.

Fysioterapeutti analysoi erilaisten liiketestien avulla missä kaarikäytävässä otokonioiden sakkautumista esiintyy ja valitsee asentohoitoharjoitukset testitulosten mukaan. Ensimmäisellä kerralla asentohuimaushoidot tehdään fysioterapeutin ohjauksessa. Asentohoidoilla puhdistetaan korvan kaarikäytävät otokonioista. Asiakas jatkaa asentohoitojen tekemistä itsenäisesti tarkkojen ohjeiden mukaan. Oikein tehtyjen harjoitusten seurauksena huimaus häviää, värit alkavat kirkastua, lukemisen tarkkuus lisääntyä  ja maiseman kolmiulotteisuus lisääntyä. Myös kävely ja liikkuminen alkavat sujua rennommin.

takaisin..