• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

OMT (Ortopedinen Manuaalinen Terapia)

Käytännön hoito-keinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt. Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. 

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-fysioterapia on KELAN korvaamaa kuten muukin fysioterapia.

OMT-koulutuksen saaneen fysioterapeutin/lääkärin hoidossa olet turvallisissa käsissä. Suomessa on tällä hetkellä reilut 200 OMT-tutkinnon suorittanutta fysioterapeuttia tai lääkäriä.

Lisätietoja kriteereistä ja OMT-terapeuteista: Somty ry

palaa..