• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

Ratsastusterapia

Hevosen käynnissä toimivat samat komponentit kuin ihmisen kävelyssä (painonsiirto, lantion kierto...). Hevosen liike tuottaa näitä impulsseja 90-110 kertaa minuutissa. Myös hevosen lämpö (1,5° C ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi) laukaisee osaltaan kohonnutta lihasjänteyttä (spastisuutta).

Hevosen liikkeiden tuottamat sensoriset ärsykkeet lisäävät kuntoutujan tietoisuutta omasta kehostaan, jonka avulla kehon asentojen ja liikkeiden hallinta paranee. Hevosen kanssa toimiminen parantaa myös tilan hahmottamiskykyä. Oman toimintakyvyn paraneminen tuottaa mielihyvää ja motivoi yrittämään yhä vaativampia suorituksia.

Suomalaiseen ratsastusterapiaan kuuluu edellä mainittujen motoristen tavoitteiden lisäksi usein myös hevosen hoitoon liittyvien taitojen opettelua sekä tallityöskentelyä.

Hevosen kanssa toimiminen ja sen hyvinvoinnista huolehtimien kohentaa yksilön itsemääräytymistunnetta. Tämä syntyy yksilön huomatessa toimintojensa johtavan tarkoitettuun tulokseen. Mitä useammin yksilö saa tällaisen positiivisen palautteen, sitä selkeämmäksi erilaisten tilanteiden ja ongelmien hallinnalle olennainen minäkokemus jäsentyy.

Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia ja psykologisia tavoitteita, jolloin kohderyhminä ovat etenkin henkilöt, joilla on psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Ongelmat voivat liittyä myös liikuntavammaan tai pelkästään mielenterveyden sekä käyttäytymisen säätelyn vaikeuksiin. Ratsastusterapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, joten jokaisen kuntoutuja erityisongelmat kartoitetaan erikseen, ja terapiasuunnitelma tehdään tämän perusteella. Ratsastusterapia toimii osana asiakkaan kokonaiskuntoutusta.

Ratsastusterapia soveltuu hyvin monille erilaisille kuntoutujille. Tyypillisimpiä vammaryhmiä ovat MS, AVH, CP, kehitysvammat, autismi ja ADHD ja mielenterveyskuntoutujat.

Ratsastusterapiaa on mahdollista saada Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena, jolloin se toimii fysio- tai toimintaterapian tukimuotona. Myös kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiöt tai asiakas itse voi toimia maksajana.

Ratsastusterapiakoulutusta järjestää Ypäjän Hevosopisto yhteistyössä SRTY:n kanssa. Pääsyvaatimuksena on vähintään opistotason / toisen asteen ammatillinen koulutus opetus-, sosiaali- tai terveydenhuollon alalta, vähintään kahden vuoden työkokemus omassa ammatissa sekä vankka hevoskokemus ja ratsastustaito. Koulutus on monimuotoista ammatillista täydennyskoulutusta ja sen pituus on noin 30 opintoviikkoa. Se jakautuu kolmeen ratsastusterapiaa käsittelevään kokonaisuuteen; hevososa, ratsastusterapia kasvatuksen tukena sekä ratsastusterapia motoriikan tukena. Suomessa koulutusta on järjestetty vuodesta 1988 lähtien. 

Ratsastusterapeutti-SRT -nimikettä saa käyttää ja terapiaa toteuttaa vain ratsastusterapeutin koulutuksen suorittanut henkilö. Terapiassa on usein mukana myös koulutettu terapia-avustaja. 

www.suomenratsastusterapeutit.fi

Seppälän talli