• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on erilaisista neurologisista (hermotukseen liittyvä) sairauksista/vammoista johtuvien toimintahäiriöiden hoitoa.

Tällaisia sairauksia/vammoja esiintyy sekä aikuisilla että lapsilla. Esimerkkeinä edellä mainituista ovat mm. MS-tauti, hemiplegia, parkinsson, selkäydinvammat, CP-oireyhtymä, lihassurkastumat ym. Lapsilla painottuvat usein erilaiset keskushermoston vauriot, jotka aiheuttavat ongelmia lapsen motoriseen, sensoriseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen tai tunne-elämän kehitykseen.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on aiemman toimintakyvyn palautuminen tai mahdollisimman hyvän omatoimisuuden saavuttaminen päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen helpottamiseksi. Kuntoutujan tasapaino, koordinaatio, lihasvoimat/-kireydet, nivelliikkuvuudet yms. kartoitetaan ja ongelmat pyritään mahdollisuuksien rajoissa korjaamaan. Lasten kohdalla periaatteena on oikeiden liikemallien ja perusliikkumisen hallinnan harjoittelu. Kuntoutus tapahtuu yksilöterapiana, jossa apuna voidaan käyttää myös terapeuttista harjoittelua kuntosaliolosuhteissa tai esim. ratsastusterapiaa.

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään lisäämään kuntoutujan omaa toimintakykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista. On tärkeää huomioida kuntoutujan monitahoiset ongelmat sekä ymmärtää hermojärjestelmän toiminta.